fbpx

AKREDYTACJA DLA PRASY

INFORMUJEMY:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IBC Investments sp. z o.o. (dalej: IBC) z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, email: ibcwaw@fairexpo.pl
2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z IBC umowa uczestnictwa w targach. Celem przetwarzania jest realizacja zawartej umowy. Drugą z postaw prawnych przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes IBC w postaci marketingu własnych usług.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia Państwu bezpłatnego uczestnictwa w Targach. W przypadku braku podania danych osobowych IBC nie może Państwu zapewnić bezpłatnego udziału w Targach.
4. Państwa dane zostaną udostępnione podwykonawcom IBC w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów realizacji zawartej umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

Loading...